BROJ SLIKA U NAŠOJ ARHIVI: 836POŠTOVANI POSETIOČE!

U 2015-oj godini naša škola slavi 60. godišnjicu svoga rada pod ovim imenom. Želimo da obeležimo ovaj značajan jubilej na neobičan, ali, nadamo se, svakome zanimljiv način.
U proteklih šest decenija školu je završilo najmanje 5.000 maturanata koji su dugih osam godina bili učenici škole. Pošto se na kraju svake školske godine pravi, a i u prošlosti se pravila razredna fotografija, takvih snimaka ima preko 1.500, a slike su umnožene u 40.000 primeraka!
U znaku jubileja želimo da pokupimo i na školskoj fejsbuk stranici podelimo što više starih razrednih fotografija.
Zato vas molimo da zajedno sa roditeljima, dedama, bakama nađete u porodičnoj zbirci starih fotografija razredne slike iz prošlosti. Ako nađete takve, napišite koje školske godine je pravljena, koji razred je na slici i ko je odeljenjski starešina.
Želimo vam uspešnu pretragu u nadi da će stare fotografije u mnogima probuditi lepe i prijatne uspomene na minule školske dane.

 
 OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ" BAČKO PETROVO SELO

BROJ POSETIOCA: 331844